"; // subject $subject = "Formulier ontvangen van kompassiecoaching.nl"; // To send HTML mail, the Content-type header must be set //$headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n"; //$headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; // Additional headers //$headers .= 'To: Jolanda van Millingen ' . "\r\n"; $headers = 'From: kompassiecoaching.nl ' . "\r\n"; // Mail it mail($to, $subject, $msg, $headers); } ?> Welkom bij Kompassie Coaching
     
 
 
  Contactformulier
Naam     Adres  
Bedrijfsnaam     Postcode  
Email     Woonplaats  
        Telefoon  
             
Wat is uw vraag of opmerking ?
 
Bedankt voor het versturen van het formulier.
U ontvangt spoedig een reactie van ons !

Verzenden
Contactgegevens