Begeleide intervisie
Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering. Daarbij doen medewerkers een beroep op collega´s om mee te denken over persoonsgebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Meedenken gebeurt niet door oplossingen aan te dragen, maar door vragen te stellen die het analytisch en probleemoplossend vermogen vergroten.

Intervisie is met name een goed hulpmiddel voor professionals die vooral met mensen werken. Denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het onderwijs, de zorg of hulpverlening. Of aan personeelswerkers en coaches.

Goed functionerende intervisie vereist vaak een beginperiode van begeleide intervisie. Een deskundige intervisor treedt dan op als procesbewaker, steun en toeverlaat. Deelnemers leren hoe ze intervisie kunnen opzetten om vervolgens zelfstandig hun leerproces voort te zetten.

Kompassie Coaching beschikt over deskundigheid op het gebied van intervisie. Wij kunnen de praktijk van alledag koppelen aan theoretische modellen. Daardoor ontstaan nieuwe inzichten en kunnen professionals nog professioneler werken.

Teamcoaching
Maatwerk trainingen